DISCLAIMER

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.. Kosten Bouwadvies besteedt de grootste zorg aan deze website. Desondanks kan Kosten Bouwadvies niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt getoond te allen tijde compleet en/of juist is. Kosten Bouwadvies kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden in de getoonde informatie.

Kosten Bouwadvies kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie. Kosten Bouwadvies is eveneens niet aansprakelijk voor schade die is voortgekomen door onbereikbaarheid en/of onbeschikbaarheid van de website en het gebruiken van de website waaronder begrepen onjuiste gegevensverwerkingen.

De website van Kosten Bouwadvies bevat links en hyperlinks die doorverwijzen naar de websites van externe partijen. Deze websites liggen buiten de verantwoordelijkheid van Kosten Bouwadvies. Daarom is Kosten Bouwadvies niet aansprakelijk voor onjuistheden of fouten die zich op deze externe websites bevinden.

Alle gebruiks- en auteursrechten op de inhoud van deze website, zoals teksten, afbeeldingen en software zijn eigendom van Kosten Bouwadvies. Daarom is het niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemmingKosten Bouwadvies website of een gedeelte daarvan op te slaan, te kopiëren, of openbaar te maken.