BOUWVOORBEREIDING

PROGRAMMA VAN EISEN

Wij verzorgen voor u het opstellen van het Programma van Eisen. Het PVE is een document waarin alle wensen en eisen zijn omschreven waaraan een ontwerp minimaal moet voldoen. Het wordt doorgaans opgesteld door de opdrachtgever en is de basis waarmee de architect aan de slag gaat. In het PVE staan onderandere de gebruiksfunctie van het gebouw, de ruimteverdelingen en de benodigde voorzieningen. Ook kan er omschreven worden wat de eisen zijn met betrekking tot keuze van materialen en uitgangspunten omtent milieu en duurzaamheid. Wij kunnnen u hierin juist adviseren.

AANBESTEDING

Wij verzorgen voor u als opdrachtgever het complete aanbestedingstraject, van de keuze voor de uit te nodigen aannemers tot aan het ondertekenen van de aannemersovereenkomt. Er zijn verschillende varianten van aanbesteden. Er kan gekozen worden voor een openbare inschrijving, een onderhandse aanbesteding, prijsindiening of bouwteamselectie. Vaak wordt er gekozen voor varianten op de traditionele aanbestedingsmethoden. Hierbij is er nog een mogelijkheid tot onderhandelen met de 2 laagste aanbieders. Verder kan er gekozen worden om bijvoorbeeld de inschrijvers een plan van aanpak te laten schrijven en deze mee te laten wegen in de keuze van een aannemer. Ieder uniek project vraag wat dat betreft om een eigen strategie. Hier kunnen wij u in adviseren.