BOUWMANAGEMENT

DIRECTIEVOERING

Bouwen is meestal een gecompliceerd proces met vele disciplines. Wij kunnen u vertegenwoordigen als bouwdirectie wanneer u als opdrachtgever niet over voldoende kennis beschikt om een bouwproces te sturen. Als bouwdirectie kunnen wij voor u het toezicht houden op de uitvoering van het werk en de naleving van de overeenkomst. U kunt er zelfs voor kiezen om een groot gedeelte van de beslissingen over te laten aan ons als directievoerder. Wij beoordelen voorafgaande aan het werk de aanbestedingsstukken op compleetheid en eventuelen fouten. Hiermee worden tijdens de uitvoering onnodige discussies voorkomen. Als bouwdirectie kunnen wij u ontzorgen door voor u keuzes te maken op basis van kwaliteit.