BOUWKOSTENADVIES

Bij ons kunt u terecht voor zowel ramingen op basis van marktconforme ervaringscijfers, als voor begrotingen die compleet onderbouwd zijn met offertes, materiaalprijzen en uurnormen, zodat u als opdrachtgever geheel ontzorgd wordt. Tevens verzorgen wij controles van begrotingen.

Wij zijn er voor u, voor elk project, in iedere bouwfase.

BUDGETRAMING

Om u al vanaf de eerste schetsen inzicht te geven in de bouwkosten van uw project, kunnen wij voor u een budgetraming maken met elementenprijzen. Deze raming vormt de basis van uw project. Hiermee kunt u de verdere uitwerking van uw project financieel in de juiste richting sturen.

ELEMENTENRAMING

Zodra uw ontwerp klaar is, kunnen wij een elementenraming maken. Wij kijken daarbij naar uitgangspunten van de architect, de contructeur en en invloeden vanuit de omgeving. Hoe gedetailleerder het ontwerp, en de constructieve uitwerking. Hoe nauwkeuriger wij de elementenraming kunnen maken. Aan de hand van de elementenraming kunnen wij het ontwerp waarnodig bijsturen. Hierin kunnen wij u waarnodig adviseren.

DIRECTIEBEGROTING

Als uw project volledig is uitgewerkt in een bestek en tekeningen en alle contructieve gegevens zijn uitgewerkt kunnen wij voor u een zeer gedetailleerde directiebegroting opstellen. Deze directiebegroting stellen wij op aan de hand van het bestek. Aan de hand van deze begroting kunnen wij de inschrijfbegroting van de aannemers vergelijken en beoordelen op volledigheid. Een directiebegroting is vergelijkbaar met de inschrijfbegroting van de aannemer. Voor het opstellen van een directiebegroting worden echter geen geen offertes bij onderaannemers worden aangevraagd. Na de aanbesteding kunnen wij het controleren van de inschrijfbegrotingen voor u verzorgen.

INSCHRIJFBEGROTING

Voor aannemers verzorgen wij inschrijfbegrotingen op regelniveau gesplitst in arbeid, materiaal en onderaanneming. Wij kunnen u als aannemer geheel ontzorgen door voor u de offerteaanvragen te verzorgen bij uw onderaannemers. De tijdens het begroten verzamelde vragen en onduidelijkheden zullen door ons verwerkt worden in een vragenlijst voor de nota. Verzonden nota's zullen wij verwerken in de begroting en communiceren naar de juiste onderaannemers. Na het ontvangen van de offertes zullen wij deze verwerken in de begroting. Indien gewenst kunnen wij voor u offertespiegels opstellen zodat de verschillen tussen diverse onderaannemers helder en inzichtelijk worden. Als de begroting gereed is zal deze worden doorgenomen met u als aannemer. Wij zullen aangeven wat de kansen en risico's van het project zijn, zodat u daar bij de inschrijving op kan  anticiperen. Uiteraard zullen wij er voor zorgen dat uw inschrijfbegroting gereed is voor de dag van aanbesteding.

ONAFHANKELIJKE BEOORDELING VAN INSCHRIJFBEGROTINGEN

Het kan voorkomen er grote prijsverschillen zitten tussen verschillende inschrijvingen, of dat u slechts één inschrijfbegroting ontvangt. U moet dan maar vertrouwen dat deze inschrijfbegroting marktconform is. Wij adviseren u dan ook om een onafhankelijke partij voor u de hoeveelheden, prijzen en normen te laten controleren op volledigheid en marktconformiteit. Wanneer u meerdere inschrijvingsbegrotingen heeft kunnen wij voor u de verschillen inzichtelijk maken. Wij kunnen u ook eventuele risico's in de inschrijvingen aangeven zodat u kunt kiezen voor de meest complete inschrijving.